Obsah

Rok 2016

Fotogaléria

20. august - 1

20. august 31. 12. 2016

Rekonštrukcia MŠ - 1

Rekonštrukcia MŠ 31. 12. 2016

Stretn dôchodcov - 1

Stretnutie dôchodcov 31. 12. 2016

Čestné občianstvo - 1

Čestné občianstvo 31. 12. 2016

Strojový park - 1

Strojový park 29. 8. 2016