HungarianMagyarSlovakSlovenina
  • Buc_slide01
  • Buc_slide02
  • Buc_slide03

Obecný úrad

 

Starosta:

Ing. Ján Karkó

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: +421 911 817 887

Fax.: +42135 7776001

Hlavný kontrolór:

Ing. Alžbeta Jágerská

Matrikárka:

Angelika Bartonová

tel.:+421  911 817 887

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


obecná pokladníčka – príjmy a výdavky cez pokladňu a ich zúčtovanie,

evidencia obyvateľov, stály zoznam voličov, hodnotenia na občanov, potvrdenie o trvalom pobyte,

osvedčovanie listín a podpisov,

matrikárka,

evidencia miestnych daní a poplatkov,

dokumentácia aktivačnej činnosti, VPP,

sociálna agenda

 

Účtovníčka:

Ing. Ibolya Kissová

Tel.: +421 911 817 887

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


obecná účtovníčka, evidencia majetku a jeho inventarizácie, rozpočet, fakturácia, účtovníčka eurofondov,

účtovníčka dotácií od štátu, NSK,

štatistika vychádzajúca z účtovníctva majetku, daňové priznania, mzdy aj MŠ, odvody - soc.zdrav. poisťovňa, daň zo mzdy,

štatistika TKO, štatistika školstva, štatistika, práca,

registrácia SHR,

nájomné zmluvy (nájomné byty, ostatné),

 

 

 

Gabriela Halászová

Tel.: +421 911 817 887

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

zápisy došlej a odoslanej pošty, odnáška pošty a archivácia dokumentov a dokladov obce,

podateľňa a výpravňa písomností, správa registratúry a archívu,

korešpondencia a úradné listy obce,

vyhlasovanie v miestnom rozhlase,

vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy,

 

 podanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky,

starostlivosť o webstránku obce – povinne zverejnené dokumenty,

zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov,

evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí,

evidencia a koordinácia, opatrovateľskej služby,

vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle  zákonov, vrátane územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb: ochrana ovzdušia a životného prostredia – delimitované činnosti,

zmluvy: príspevkových organizácií, ČOV,

agenda CO, vojenská evidencia, priestupkové konanie,

 

vypracovanie štatistických výkazov v oblasti kultúry a knižnice,

 koordinácia kultúrnej činnosti,  občianske a spoločenské záležitosti

 

 

Stránkové hodiny:

 

pondelok:    8.00 – 16.00

utorok:         8.00 - 16.00

streda:          8.00 – 17.30

štvrtok:         8.00 - 15.00

 piatok:          8.00 – 12.00