HungarianMagyarSlovakSlovenina
  • Buc_slide01
  • Buc_slide02
  • Buc_slide03

Kultúrne pamiatky

Kalvínsky kostol 

bolo postavené v roku 1748. V roku 1791 ho rozšírili vežou, v ľodi bol predľžený roku 1817 a rozšírený bol v západnej časti v roku 1911. kostol po roku 1945 bol viackrát opravený. V kostole sa nachádza viacero pamätných tabúľ. 

Kúria na južnom konci obce dal roku 1924 postaviť tunajší riaditeľ kalvínskej školy a kantor Péter Zsemlye.

Obec zdobí viacero drobných sakrálnych pamiatok, Rímskokatolícka zvonica bola postavená roku 1914. 

Úsredný kríž katolíckej časti cintorína z ružového maramoru a liatinovým korpusom dal roku 1880 postaviť
z pozostalostí Istvána Petrika József Olveczky s manželkou Máriou Borzek.

V cintoríne sa nachádza pamätník obetiam II.svetovej vojny postavený z travertínu roku 1953.

 Vo dvore obecného domu sa nachádza pamätník miléniových osláv záboru vlasti postavený roku 1899 obcou Búč z ružového mramoru.

V tom istom dvore sa nachádza pamätník maďarského básnika Sándora Petőfiho odhalený 14. marca 1998.

V parku obecného úradu stojí vyrezávaná drevená kopija z roku 1997, deilo rezbára Szilvesztera Sidóa na pamiatku násilne vysťahovaných rodín z Búču.

Vedľa sa nachádza jazdecká socha vojvodcu Bulcsua, dielo sochára Jánosa Nagya, odhalená 27. sept. 1997.

Na priečelí administratívnej budovy PD je mozaika komárňanského výtvarníka Tibora Kopócsa z roku 1987.
 

V interiéri domova smútku je päť reliéfov plačúcich žien od sochára Jánosa Nagya.