Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

376 904,53 EUR tristosedemdeistšesťtisícdeväťstoštyri

AMAZON s.r.o

Obec Búč

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2021/08

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

Obec Búč

09.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Búč

Juliana Kerekesová

25.01.2021

Zmluva o dielo

23/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Búč

20.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR päťsto

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Búč

29.12.2020

Zmluva o dielo

22122020

14 952,00 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva

J.A.G.-TECH s.r.o.

Obec Búč

22.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

1136/2020

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Búč

14.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

3 671,00 EUR tritisícšesťstosedemdesiatjeden

Zoltán Danczi

Obec Búč

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Búč

18.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

6 000,00 EUR šesťtisíc

STUDNICA, n.o.

Obec Búč

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

Brigetio Komárno, spol. s r.o.

Obec Búč

12.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR desať

STOLZ s.r.o.

Obec Búč

27.10.2020

Dohoda

20/14/012/13

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva

21 243,00 EUR dvadsaťjedentisíc dvestoštyridsaťtri

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Búč

20.10.2020

Dohoda

20/14/010/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

24.09.2020

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

HajPo, s.r.o.

Obec Búč

21.09.2020

Mandátna zmluva

Zmluva

9 540,00 EUR deväťtisícpäťstoštyridsať

HajPo, s.r.o.

Obec Búč

16.09.2020

k Zmluve o NFP

Dodatok č. 3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

03.09.2020

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

194/2020

Neuvedené

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Búč

24.08.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

96,00 EUR

Ing. Ján Karkó

Obec Búč

10.08.2020

Poskytnovanie dôveryhodnej služby

202006700

70,00 EUR sedemdesiat

Disig, a.s.

Obec Búč

22.06.2020

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

0

Neuvedené

Súkromná spojená škola

Obec Búč

18.06.2020

Dodatok č. 7 k zmluve k poskytnutí NFP

Dodatok

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb / nakladaní s odpadom

Zmluva

Neuvedené

Zberol s.r.o.

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121991493

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: