Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2024

Poistná zmluva Dodatok č. 4

2024/006

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Búč

27.02.2024

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-80/DGP6

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Búč

23.02.2024

Zmluva o dielo

2024/002

12,00 EUR

Obec Búč

GEMA 1

20.02.2024

Mandátna zmluva

2024/005

Neuvedené

Empiro s.r.o

Obec Búč

07.02.2024

Zmluva o združenej dodávke plynu

2024/004

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

06.02.2024

Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadu

2024/003-01

Neuvedené

Obec Búč

EKOREAL, s.r.o.

05.02.2024

Dodatok č. 1

2024/001-01

Neuvedené

Auto Project s.r.o.

Obec Búč

24.01.2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2024/06

1 920,00 EUR

Obec Búč

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

19.01.2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce

24/14/054/1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

17.01.2024

Darovacia zmluva

KRHZ-NR-VO-182-015/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej rebuliky

Obec Búč

16.01.2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

23224967

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Búč

11.01.2024

Dohoda č. 5 k Zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Komárne

Dohoda č. 5

Neuvedené

Mesto Komárno

Obec Búč

12.12.2023

Kúpna zmluva

2023/026

300,00 EUR

Jozef Boros

Obec Búč

04.12.2023

Kúpna zmluva

2023/025

83 790,72 EUR

Auto Project s.r.o.

Obec Búč

29.11.2023

Zmluva o spolupráci

N20231123020

1 500,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Búč

27.11.2023

Zmluva o poskytnutí podpory

231660 08U03

95 925,00 EUR

Envirometnálny fond

Obec Búč

16.11.2023

Dodatok č. 1

2023/013-1

Neuvedené

MELTECH s.r.o.

Obec Búč

15.11.2023

Zmluva o pripojení

322024

19,30 EUR

PNET Communications s.r.o.

Obec Búč

14.11.2023

Dohoda uzatvorená podľa §10

23/14/010/6

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

02.11.2023

Zmluva o bežnom účte

2023/024

Neuvedené

Obec Búč

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

30.10.2023

Rámcová zmluva

2023/023

Neuvedené

Obec Búč

PROSPECT, spol. s r.o.

19.10.2023

Dohoda - Podpora udržania pracovných návykov - PUPN

23/14/054/347

34,22 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

25.09.2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KZP-PO4-SC411-2023-80/DGP6

80 227,20 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Búč

11.09.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1543/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Búč

17.08.2023

Zmluva o dielo

2023/022

64 837,40 EUR

KECSKÉS, s.r.o.

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: