Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.06.2020

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

0

Neuvedené

Súkromná spojená škola

Obec Búč

18.06.2020

Dodatok č. 7 k zmluve k poskytnutí NFP

Dodatok

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb / nakladaní s odpadom

Zmluva

Neuvedené

Zberol s.r.o.

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121991493

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121990171

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

01.06.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

A2019/12

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

Obec Búč

14.05.2020

Zmluva o dielo

7/5/2020

7 345,20 EUR

J.A.G.-TECH s.r.o.

Obec Búč

27.04.2020

Zmluva o dielo

27/4/2020/2

5 898,00 EUR

SmartIntegra grou, s.r.o.

Obec Búč

23.03.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 000,00 EUR šesťťisíc

Erika Retkesová

Obec Búč

16.03.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostrie

Neuvedené

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Obec Búč

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá

18409/2019-4210-36886

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obec Búč

02.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

č.PHZ-OPK1-2019-003098

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

17.02.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Búč

13.02.2020

Kúpna zmluvy

Kúpna zmluva

8 000,00 EUR osemtisíc

P.K.S. Agro farm, 318, 94635 Búč

Obec Búč

08.01.2020

Dodatok č. 1

1

500,00 EUR päťsto

Ing. Peter Ágh

Obec Búč

10.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

č. 1

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

05.12.2019

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

STUDNICA, n.o.

Obec Búč

03.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

73/NR/2019

6,00 EUR šesťtisíc

Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra

Obec Búč

30.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

23.10.2019

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-NR-150-012/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

17.10.2019

Dohoda

19/14/010/21

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

15.10.2019

Zmluva

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Ing. Juliana Farkasová

Obec Búč

15.10.2019

Zmluva

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

STUDNICA, n.o.

Obec Búč

11.10.2019

Dohoda

19/14/012/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: