Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o.

Obec Búč

13.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Made spol. s r.o.

Obec Búč

12.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 578,00 EUR

Ing. Jozef Bruszi

Obec Búč

11.06.2018

Zmluva

58 055

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Búč

25.05.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 6

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

14.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

211 200,00 EUR dvestojedenásťtisícdvesto

AGROBOR, s.r.o.

Obec Búč

02.05.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

ELEKOS

Obec Búč

02.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení

24,00 EUR dvadsaťštyri

ITAK, s.r.o.

Obec Búč

11.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR tisíc

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Búč

10.04.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

03.04.2018

Záložná zmluva

0117-PRB/2017/Z

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26.03.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Búč

23.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Obec Búč

23.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

246 470,69 EUR

MJM STAV s.r.o.

Obec Búč

20.03.2018

Zmluva

Zmuva

Neuvedené

PolyStar, s.r.o.

Obec Búč

20.03.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

19.03.2018

Kúpna zmluva

1603/2018

4 032,00 EUR štyritisíctridsaťdva

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Búč

07.03.2018

Zmluva o vynkulácii

Zmluva o vynkulácii

2 478,87 EUR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Búč

05.03.2018

Zmluva o dielo

7/2018

3 000,00 EUR

Ing. Peter Ágh

Obec Búč

22.02.2018

Dohoda

18/14/52A/18

300,12 EUR tristo€ 12centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

16.02.2018

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok

Neuvedené

innogy Slovensko, s.r.o.

Obec Búč

14.02.2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000093959

10,00 EUR desať

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Búč

13.02.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

13.02.2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

4 850,00 EUR štyritisíc osemstopäťdesiat

CONFIDENCE PARTNER s.r.o.

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: