Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Silvia Bottyánová - AGRO BONI

Obec Búč

10.08.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7225/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Búč

30.07.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

275,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

29.07.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov

0

13 852,08 EUR trinástisíc osemstopäťdesiatdva

Obec Moča

Obec Búč

15.06.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-06-06-2021-SK

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Búč

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021

521035

5 000,00 EUR paťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

03.05.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva

Neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Búč

28.04.2021

Nájomná zmluva

1/2021

336,00 EUR

Július Kálny - SHR, rybárske zdurženie K+S

Obec Búč

26.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

376 904,53 EUR tristosedemdeistšesťtisícdeväťstoštyri

AMAZON s.r.o., Madáchova 17, 943 60 Nána

Obec Búč

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2021/08

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

09.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Búč

Juliana Kerekesová

25.01.2021

Zmluva o dielo

23/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Búč

20.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR päťsto

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Búč

29.12.2020

Zmluva o dielo

22122020

14 952,00 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva

J.A.G.-TECH s.r.o., Ul. E.B. Lukáča 1364/29, 945 01 Komárno

Obec Búč

22.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

1136/2020

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Búč

14.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

3 671,00 EUR tritisícšesťstosedemdesiatjeden

Zoltán Danczi

Obec Búč

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Búč

18.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

6 000,00 EUR šesťtisíc

STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

Brigetio Komárno, spol. s r.o.

Obec Búč

12.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR desať

STOLZ s.r.o.

Obec Búč

27.10.2020

Dohoda

20/14/012/13

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva

21 243,00 EUR dvadsaťjedentisíc dvestoštyridsaťtri

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Búč

20.10.2020

Dohoda

20/14/010/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

24.09.2020

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

HajPo, s.r.o., Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

21.09.2020

Mandátna zmluva

Zmluva

9 540,00 EUR deväťtisícpäťstoštyridsať

HajPo, s.r.o., Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: