Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR

DUFREX, s.r.o.

Obec Búč

31.01.2019

Dohoda

19/14/012/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

08.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

416 961,93 EUR štyristošesťnásťtisícdeväťstošesťdesiatjeden

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

02.01.2019

Zmluva

č. ZNR 111120186

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Búč

28.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R57701

88 920,00 EUR osemdesiatosemtisíc deväťsto dvadsať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Búč

25.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

57 245,60 EUR

MARO, s.r.o.

Obec Búč

16.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO, Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno

Obec Búč

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

PHZ-OPK1-2018-002236

29 000,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

12.10.2018

Dohoda

18/14/010/6

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

08.10.2018

Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním

Zmluva

Neuvedené

REKO RECYCLING spol. s r.o.

Obec Búč

08.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZDR-2018-A-03619-000

Neuvedené

Slovenské eletrárne

Obec Búč

03.10.2018

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/229

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Búči, Malá 138, 946 35 Búč

Obec Búč

28.09.2018

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Búč

25.09.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-152-015/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

20.08.2018

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-pedajná zmluva

2 000,00 EUR dvetisíc

Kahler Ladislav Trans

Obec Búč

16.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva

37 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

17.07.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 800,00 EUR

Ing. Damar Horáková

Obec Búč

13.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o.

Obec Búč

13.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Made spol. s r.o.

Obec Búč

12.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 578,00 EUR

Ing. Jozef Bruszi

Obec Búč

11.06.2018

Zmluva

58 055

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Búč

25.05.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 6

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

14.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

211 200,00 EUR dvestojedenásťtisícdvesto

AGROBOR, s.r.o.

Obec Búč

02.05.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

ELEKOS

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: