Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Búč

Juliana Kerekesová

25.01.2021

Zmluva o dielo

23/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Búč

20.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR päťsto

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Búč

29.12.2020

Zmluva o dielo

22122020

14 952,00 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva

J.A.G.-TECH s.r.o., Ul. E.B. Lukáča 1364/29, 945 01 Komárno

Obec Búč

22.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

1136/2020

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Búč

14.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

3 671,00 EUR tritisícšesťstosedemdesiatjeden

Zoltán Danczi

Obec Búč

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Búč

18.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

6 000,00 EUR šesťtisíc

STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

Brigetio Komárno, spol. s r.o.

Obec Búč

12.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR desať

STOLZ s.r.o.

Obec Búč

27.10.2020

Dohoda

20/14/012/13

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva

21 243,00 EUR dvadsaťjedentisíc dvestoštyridsaťtri

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Búč

20.10.2020

Dohoda

20/14/010/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

24.09.2020

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

HajPo, s.r.o., Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

21.09.2020

Mandátna zmluva

Zmluva

9 540,00 EUR deväťtisícpäťstoštyridsať

HajPo, s.r.o., Komenského 1330/73, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

16.09.2020

k Zmluve o NFP

Dodatok č. 3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

03.09.2020

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

194/2020

Neuvedené

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Búč

24.08.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

96,00 EUR

Ing. Ján Karkó

Obec Búč

10.08.2020

Poskytnovanie dôveryhodnej služby

202006700

70,00 EUR sedemdesiat

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Búč

22.06.2020

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

0

Neuvedené

Súkromná spojená škola

Obec Búč

18.06.2020

Dodatok č. 7 k zmluve k poskytnutí NFP

Dodatok

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb / nakladaní s odpadom

Zmluva

Neuvedené

ZBEROL s.r.o., Športová 856, 946 31 Chotín

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121991493

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121990171

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

01.06.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

A2019/12

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: