Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2020

k Zmluve o NFP

Dodatok č. 3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

03.09.2020

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

194/2020

Neuvedené

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Búč

24.08.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

96,00 EUR

Ing. Ján Karkó

Obec Búč

10.08.2020

Poskytnovanie dôveryhodnej služby

202006700

70,00 EUR sedemdesiat

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Búč

22.06.2020

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

0

Neuvedené

Súkromná spojená škola

Obec Búč

18.06.2020

Dodatok č. 7 k zmluve k poskytnutí NFP

Dodatok

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

15.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb / nakladaní s odpadom

Zmluva

Neuvedené

ZBEROL s.r.o., Športová 856, 946 31 Chotín

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121991493

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

11.06.2020

Zmluva o pripojení odberného eletrického zariadenia

121990171

2,80 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

01.06.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

A2019/12

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

14.05.2020

Zmluva o dielo

7/5/2020

7 345,20 EUR

J.A.G.-TECH s.r.o., Ul. E.B. Lukáča 1364/29, 945 01 Komárno

Obec Búč

27.04.2020

Zmluva o dielo

27/4/2020/2

5 898,00 EUR

SmartIntegra grou, s.r.o.

Obec Búč

23.03.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 000,00 EUR šesťťisíc

Erika Retkesová

Obec Búč

16.03.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostrie

Neuvedené

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

Obec Búč

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá

18409/2019-4210-36886

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obec Búč

02.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

č.PHZ-OPK1-2019-003098

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

17.02.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Búč

13.02.2020

Kúpna zmluvy

Kúpna zmluva

8 000,00 EUR osemtisíc

P.K.S. Agro farm, 318/318, 94635 Búč

Obec Búč

08.01.2020

Dodatok č. 1

1

500,00 EUR päťsto

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

10.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

č. 1

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

05.12.2019

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

03.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

73/NR/2019

6,00 EUR šesťtisíc

Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra

Obec Búč

30.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

23.10.2019

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-NR-150-012/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: