Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2019

Zmluva

Zmluva

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

02.05.2019

Zmluva

59067

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

22.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

863,56 EUR osemstošesťdesiattri

TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno

Obec Búč

18.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

Dodatok

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T148

14 250,00 EUR strnásťtisíc dvestopäťdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

01.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Obec Gbelce

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Obec Kravany nad Dunajom

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Scheuden

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Csáki Štefan

Obec Búč

27.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

František Szalay

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

Zsolt Bóna

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

P.K.S. Agro farm, 318/318, 94635 Búč

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Dodatok č. 3

10,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Búč

08.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR

DUFREX, s.r.o.

Obec Búč

31.01.2019

Dohoda

19/14/012/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

08.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

416 961,93 EUR štyristošesťnásťtisícdeväťstošesťdesiatjeden

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

02.01.2019

Zmluva

č. ZNR 111120186

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Búč

28.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R57701

88 920,00 EUR osemdesiatosemtisíc deväťsto dvadsať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Búč

25.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

57 245,60 EUR

MARO, s.r.o.

Obec Búč

16.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO, Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno

Obec Búč

15.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

PHZ-OPK1-2018-002236

29 000,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

12.10.2018

Dohoda

18/14/010/6

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

08.10.2018

Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním

Zmluva

Neuvedené

REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokros 5, 946 39 Iža

Obec Búč

08.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZDR-2018-A-03619-000

Neuvedené

Slovenské eletrárne

Obec Búč

03.10.2018

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/229

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Búči, Malá 138, 946 35 Búč

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: