Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2018

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Búč

25.09.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-152-015/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

20.08.2018

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-pedajná zmluva

2 000,00 EUR dvetisíc

Kahler Ladislav Trans

Obec Búč

16.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva

37 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

17.07.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 800,00 EUR

Ing. Damar Horáková

Obec Búč

13.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Búč

13.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

12.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 578,00 EUR

Ing. Jozef Bruszi

Obec Búč

11.06.2018

Zmluva

58 055

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Búč

25.05.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 6

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

14.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

211 200,00 EUR dvestojedenásťtisícdvesto

AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce

Obec Búč

02.05.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

ELEKOS

Obec Búč

02.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení

24,00 EUR dvadsaťštyri

ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno

Obec Búč

11.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR tisíc

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Búč

10.04.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

03.04.2018

Záložná zmluva

0117-PRB/2017/Z

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26.03.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

Obec Búč

23.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Obec Búč

23.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

246 470,69 EUR

MJM STAV s.r.o.

Obec Búč

20.03.2018

Zmluva

Zmuva

Neuvedené

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

20.03.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

19.03.2018

Kúpna zmluva

1603/2018

4 032,00 EUR štyritisíctridsaťdva

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Búč

07.03.2018

Zmluva o vynkulácii

Zmluva o vynkulácii

2 478,87 EUR

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

Obec Búč

05.03.2018

Zmluva o dielo

7/2018

3 000,00 EUR

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: