Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2019

Dohoda

19/14/012/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

10.07.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Zmluva

94,72 EUR

Obec Moča

Obec Búč

03.07.2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-pedajná zmluva

19 000,00 EUR

Michal Urban

Obec Búč

03.06.2019

Zmluva o dielo

9/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

31.05.2019

Záložná zmluva

č. 400/82/2019

349 037,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Búč

29.05.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

24.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0045-PRB/2019

144 570,00 EUR stoštyridsaťštyritisíc päťstosedemdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

03.05.2019

Zmluva

Zmluva

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

02.05.2019

Zmluva

59067

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

22.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

863,56 EUR osemstošesťdesiattri

TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno

Obec Búč

18.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

Dodatok

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T148

14 250,00 EUR strnásťtisíc dvestopäťdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

01.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Obec Gbelce

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Obec Kravany nad Dunajom

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Scheuden

Obec Búč

28.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Csáki Štefan

Obec Búč

27.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

František Szalay

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

Zsolt Bóna

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

P.K.S. Agro farm, 318/318, 94635 Búč

Obec Búč

25.02.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Dodatok č. 3

10,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Búč

08.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR

DUFREX, s.r.o.

Obec Búč

31.01.2019

Dohoda

19/14/012/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

08.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

416 961,93 EUR štyristošesťnásťtisícdeväťstošesťdesiatjeden

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

02.01.2019

Zmluva

č. ZNR 111120186

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Búč

28.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R57701

88 920,00 EUR osemdesiatosemtisíc deväťsto dvadsať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: