Szerződések

Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK

1047/2024/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Búč

9. 5. 2024

Kúpna zmluva

2024/011

250,00 EUR

Obec Búč

Karkó Tamás

3. 5. 2024

Kúpna zmluva

2024/010

3 600,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Búč

25. 4. 2024

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu

2024/NR013

Nincs megadva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Búč

8. 4. 2024

Zmluva o dielo

2024/009

Nincs megadva

Obec Búč

Peter Balaskó - Balu kapitány

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024

524 028

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

20. 3. 2024

Zmluva o pripojení

122402096

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

19. 3. 2024

Dodatok č. 2

2024/008-02

Nincs megadva

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

11. 3. 2024

Kúpna zmluva

2024/007

59 000,00 EUR

Obec Búč

Obec Badín

5. 3. 2024

Poistná zmluva Dodatok č. 4

2024/006

Nincs megadva

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Búč

27. 2. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-80/DGP6

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-

Nincs megadva

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Búč

23. 2. 2024

Zmluva o dielo

2024/002

12,00 EUR

Obec Búč

GEMA 1

20. 2. 2024

Mandátna zmluva

2024/005

Nincs megadva

Empiro s.r.o

Obec Búč

7. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke plynu

2024/004

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

6. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadu

2024/003-01

Nincs megadva

Obec Búč

EKOREAL, s.r.o.

5. 2. 2024

Dodatok č. 1

2024/001-01

Nincs megadva

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

24. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2024/06

1 920,00 EUR

Obec Búč

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

19. 1. 2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce

24/14/054/1

Nincs megadva

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

17. 1. 2024

Darovacia zmluva

KRHZ-NR-VO-182-015/2023

Nincs megadva

Ministerstvo vnútra Slovenskej rebuliky

Obec Búč

16. 1. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

23224967

Nincs megadva

ELGAS, s.r.o.

Obec Búč

11. 1. 2024

Dohoda č. 5 k Zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Komárne

Dohoda č. 5

Nincs megadva

Mesto Komárno

Obec Búč

12. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/026

300,00 EUR

Jozef Boros

Obec Búč

4. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/025

83 790,72 EUR

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

29. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

N20231123020

1 500,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Búč

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

231660 08U03

95 925,00 EUR

Envirometnálny fond

Obec Búč

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Megtekintve 1-25 / 222