Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
27.09.2021

Dodatok k nájomnej zmluve

1

Nincs megadva

Július Kálny - SHR, rybárske zdurženie K+S

Obec Búč

20.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

69,00 EUR

Peter Fóti a Edita Fótiová

Obec Búč

09.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Nincs megadva

MÁNYA spol. s r.o.

Obec Búč

02.09.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Nincs megadva

Silvia Bottyánová - AGRO BONI

Obec Búč

10.08.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7225/2021

Nincs megadva

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Búč

30.07.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

275,00 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Búč

15.06.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-06-06-2021-SK

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Búč

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021

521035

5 000,00 EUR paťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

03.05.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva

Nincs megadva

OZ Veselá Labka

Obec Búč

28.04.2021

Nájomná zmluva

1/2021

336,00 EUR

Július Kálny - SHR, rybárske zdurženie K+S

Obec Búč

26.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

376 904,53 EUR tristosedemdeistšesťtisícdeväťstoštyri

AMAZON s.r.o

Obec Búč

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2021/08

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s r.o.

Obec Búč

09.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Búč

Juliana Kerekesová

25.01.2021

Zmluva o dielo

23/2021

Nincs megadva

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Búč

20.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR päťsto

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Búč

29.12.2020

Zmluva o dielo

22122020

14 952,00 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva

J.A.G.-TECH s.r.o.

Obec Búč

22.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

1136/2020

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Búč

14.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva

3 671,00 EUR tritisícšesťstosedemdesiatjeden

Zoltán Danczi

Obec Búč

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Nincs megadva

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Búč

18.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

6 000,00 EUR šesťtisíc

STUDNICA, n.o.

Obec Búč

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Nincs megadva

Brigetio Komárno, spol. s r.o.

Obec Búč

12.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR desať

STOLZ s.r.o.

Obec Búč

27.10.2020

Dohoda

20/14/012/13

Nincs megadva

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

20.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva

21 243,00 EUR dvadsaťjedentisíc dvestoštyridsaťtri

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Búč

20.10.2020

Dohoda

20/14/010/4

Nincs megadva

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: