Stella Castrum

Združenie s názvom Stella Castrum sídli v Búči na adrese: Stella Castrum, o. z.,Hviezdná č. 318, 94635 Búč

Ciele združenia sú:

  • využiť a niesť historické a kultúrne hodnoty, tradície a dedičstvo regiónu s úzkou spoluprácou samosprávy obce
  • podpora kultúrnych, športových a osvetových činností,
  • podpora cezhraničných družobných stykov,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • podpora cestovného ruchu, agroturizmu a predaja domácich výrobkov
  • účastniť sa v pracovných procesoch pri vytváraní nových pracovných miest a poukázať na rezervy a možnosti sebarealizácie

 

email: pksagrofarm@gmail.com

fb

Facebook - Kliknite sem