O obci

Vážený návštevník!


Vítame Vás na webovej stánke našej obce!

Názov obce: Búč
Štát: Slovensko
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Právna forma: obec
Starosta obce: Ing. Ján Karkó

 

Mikroregión:


Prvá písomná zmienka:  z roku 1208

Nadmorská výška: 120 m.

Počet obyvateľov: 1196

Výmera katastra: 3150 ha

 

Vývoj obyvateľstva

Postupom času sa počet obyvateľov vyvíjal nasledovne:

1860 – 1714, 1869 – 1528, 1880 – 1552, 1890 – 1621, 1900 – 1649, 1910 – 1582, 1921 – 1585, 1930 – 1621, 1940 – 1651, 1948 – 1612, 1961 – 1800, 1970 – 1662, 1980 – 1544, 1991 – 1347,  2011  – 1190,   2021 – 1148

Na základe sčítania ľudu v roku 2011 sa 1084 obyvateľov hlásilo k maďarskej národnosti.

Príroda

Chotár obce leží v Podunajskej Nížine vo výške 107-120 m nad morom. Južnú časť rovinného chotára tvorí močaristá depresia potoka Nagyér a prítoku Vojnického potoka, tečúceho západne od obce. Severovýchodná časť chotára je na vyšších rozlahlých terasách, ktoré sú pokryté piesčitými sprašmi a viatymi pieskami. v depresi§ch potoka sú lužné, nivné a močaristé pôdy, na terasách černozemné. Na južnom okraji obce sa nachádza veľmi vzácne územie prírody Búčske slanisko, ktoré geomorficky je charakteristickou rovinou. Tunajšia flóra je dôležitá výskytom vzácnej ostrice delenej /Carex divisa/ a je jediným náležiskom šachorčeka panónskeho /Acorellus pannonicus/ na Slovensku. Vo východnom časti chotára smerom na Kravany nad Dunajom je hon, ktorý po roku 1990 nazvali Hortobágy, pretože je podobný svetoznámej rarite v maďarsku. V západnej časti obce sa nachádza Halastó/rybník/.

rybník

V piesočnom svahu vyvýšeniny TÖRÖKTEMETŐ,hniezdia brehule hnedé /Riparia riparia/.