Partneri

Păsăreni – obec v Rumunsku, 18 km od Târgu Mureș. Partnerská dohoda bola podpísaná v roku 2013.

Obec Horná Králová - Nachádza sa na Matúsovej zemi, 7 km od Šale. Partnerský vzťah od roku 1995.

Obec Kestúc - sa nachádza v Maďarsku, pri Ostrihome. Partnerstvo od roku 1995.

Obec Mosonszolnok - je našou partnerskou obcou od roku 2013. Priateľstvo pochádza z československo-maďarskej výmeny obyvateľstva. Aj do Mosonszolnoku boli prisťahovaní búčske rodiny.

Obec Nagyszentjános - z Maďarska je partnerskou obcou od roku 2013.

Obec Zámoly - Nachádza sa v Maďarsku. V obci sú pochovaní vojaci z Búču, ktorí padli v 2. sv.vojne. Naši priatelia zo Zámolya sa už dlhé roky starajú o hroby búčskych obetí.
partnerská dohoda bola podpísaná v roku 2013.