ZŠ Mihálya Katonu

Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským v Búči má bohaté tradície, ktoré siahajú až do 18. storočia.

V súčasnosti máme 100 žiakov, z ktorých 83 je priamo z Búča a 17 žiakov dochádza z okolitých dedín.

Náš pedagogický zbor pozostáva z 13 kvalifikovaných učiteľov, 2 vychovávateľov a 2 učiteľov náboženskej výchovy. Nízky počet žiakov je našou prednosťou, lebo takto lepšie dokážeme uplatniť individuálnu starostlivosť o nich. Našu prácu podporuje aj niekoľko odborníkov.

Prednosťou školy je rodinná atmosféra, dôsledné pestovanie tradícií, dobrý vzťah k rodičom, k obecnému zastupiteľstvu a k občianskym organizáciám obce.

Veľký dôraz kladieme na pestovanie talentovaných žiakov, naša škola pôsobí ako Európsky bod talentov.

Naši  žiaci už niekoľko rokov zvíťazia na celoštátnych súťažiach a na súťažiach v rámci Karpatskej kotliny.

Osoba, podľa ktorej je naša škola pomenovaná, je duchovný a vedec  Mihály Katona. Jeho meno bolo základom nadviazania dobrých vzťahov so Základnou školou č. 10 v rumunskom Satu Mare, kde sa narodil.

Naše najznamenitejšie podujatia: Dni Mihálya Katonu /usporadúvame ich už 17. rok, v rámci nich sú výstavy, koncerty a súťaže/, Regionálny atletický deň /každý rok sa tu zúčastňuje takmer 100 žiakov z nášho regiónu/ a Tábor pozorovania vtákov /organizujeme pravidelne posledných 10 rokov/.   

Mgr Andrea Győző, riad. školy

fb

Facebook - kliknite sem!