SODB2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 

Výsledky sčítania v našej obci:

SODB2021