Obsah

Komisie:                                

  • Kultúrno-vzdelávacia, športová a mládežou zaoberajúca sa komisia. Predseda: Mgr. Štefan Grajczki.
  • Komisia na vyšetrenie sťažností, protipožiarna komisia verejného poriadku. Predseda: Ing. Jozef Bruszi.
  • Komisia sociálna, zdravotná a komisia verejného obstarávania. Predseda: Éva Várady Gál.