Obsah

Komisie:                                

  • Kultúrno-vzdelávacia, športová komisia:                              Predseda: Éva Várady Gál
  • Komisia na vyšetrenie sťažností:                                            Predseda: Arnold Medza
  • Komisia sociálna a zdravotná:                                                Predseda: Olivér Hatyina
  • Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce:   Predseda: Réka Zsidek