Komisie

Komisie:                                

  • Kultúrno-vzdelávacia, športová komisia:   Predseda: Éva Várady Gál
  • Komisia na vyšetrenie sťažností:  Predseda: Arnold Medza
  • Komisia sociálna a zdravotná:  Predseda: Olivér Hatyina
  • Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce: Predseda: Réka Zsidek