Obecné zastupiteľstvo

Za poslancov v komunálnych voľbách v roku 2022 boli zvolení nasledovní kandidáti:

Starosta obce: Ing. Ján Karkó
 

Zástupkyňa starostu obce: Eugen Persei

Poslanci:

János Fodor

Éva Várady Gál

Arnold Medza

Bence Szabó

Zoltán Kiss

Attila Sánta

Olivér Hatyina

Réka Zsidek


Hlavná kontrolórka: Ing. Alžbeta Jágerská