Obsah

Obecné zastupiteľstvo:

Za poslancov v komunálnych voľbách v roku 2018 boli zvolení nasledovní kandidáti:

Starosta obce: Ing. Ján Karkó
 

Zástupkyňa starostu obce: Éva Várady Gál

Poslanci:

Mgr. Štefan Grajczki

Attila Puskás

Levente Kerekes

Arnold Medza

János Fodor

Ing. Jozef Bruszi

Gábor Molnár

Attila Sántha

 


Hlavná kontrolórka: Ing. Alžbeta Jágerská