Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Pripravujeme...