Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 4. 2024

Zmluva o dielo

2024/009

Neuvedené

Obec Búč

Peter Balaskó - Balu kapitány

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024

524 028

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

20. 3. 2024

Zmluva o pripojení

122402096

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

19. 3. 2024

Dodatok č. 2

2024/008-02

Neuvedené

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

11. 3. 2024

Kúpna zmluva

2024/007

59 000,00 EUR

Obec Búč

Obec Badín

5. 3. 2024

Poistná zmluva Dodatok č. 4

2024/006

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Búč

27. 2. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-80/DGP6

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC411-2023-

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Búč

23. 2. 2024

Zmluva o dielo

2024/002

12,00 EUR

Obec Búč

GEMA 1

20. 2. 2024

Mandátna zmluva

2024/005

Neuvedené

Empiro s.r.o

Obec Búč

7. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke plynu

2024/004

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Búč

6. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadu

2024/003-01

Neuvedené

Obec Búč

EKOREAL, s.r.o.

5. 2. 2024

Dodatok č. 1

2024/001-01

Neuvedené

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

24. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2024/06

1 920,00 EUR

Obec Búč

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

19. 1. 2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce

24/14/054/1

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

17. 1. 2024

Darovacia zmluva

KRHZ-NR-VO-182-015/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej rebuliky

Obec Búč

16. 1. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

23224967

Neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Búč

11. 1. 2024

Dohoda č. 5 k Zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Komárne

Dohoda č. 5

Neuvedené

Mesto Komárno

Obec Búč

12. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/026

300,00 EUR

Jozef Boros

Obec Búč

4. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/025

83 790,72 EUR

Auto Project, s. r. o.

Obec Búč

29. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

N20231123020

1 500,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Búč

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

231660 08U03

95 925,00 EUR

Envirometnálny fond

Obec Búč

16. 11. 2023

Dodatok č. 1

2023/013-1

Neuvedené

MELTECH s.r.o.

Obec Búč

15. 11. 2023

Zmluva o pripojení

322024

19,30 EUR

PNET Communications s.r.o.

Obec Búč

14. 11. 2023

Dohoda uzatvorená podľa §10

23/14/010/6

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

2. 11. 2023

Zmluva o bežnom účte

2023/024

Neuvedené

Obec Búč

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 218