Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 3. 2022

Zmluva o prepojení

Zmluva

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Búč

21. 3. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Búč

25. 1. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 362,00 EUR

Ladislav Varga

Obec Búč

13. 12. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

957,00 EUR

Zsolt Csekes

Obec Búč

4. 11. 2021

Dohoda

21/14/010/42

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

4. 11. 2021

Dohoda

21/14/012/14

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

28. 9. 2021

Zmluva o dielo

0

1 500,00 EUR tisíc päťsto

INKUBÁTOR KOMÁRNO, Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno

Obec Búč

27. 9. 2021

Dodatok k nájomnej zmluve

1

Neuvedené

Július Kálny - SHR, rybárske zdurženie K+S

Obec Búč

20. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

69,00 EUR

Peter Fóti a Edita Fótiová

Obec Búč

9. 9. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

MÁNYA spol. s r.o.

Obec Búč

2. 9. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Silvia Bottyánová - AGRO BONI

Obec Búč

10. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

7225/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Búč

30. 7. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

275,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

29. 7. 2021

Zmluva o združení finančných prostriedkov

0

13 852,08 EUR trinástisíc osemstopäťdesiatdva

Obec Moča

Obec Búč

15. 6. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-06-06-2021-SK

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Búč

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021

521035

5 000,00 EUR paťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

3. 5. 2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva

Neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Búč

28. 4. 2021

Nájomná zmluva

1/2021

336,00 EUR

Július Kálny - SHR, rybárske zdurženie K+S

Obec Búč

26. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

376 904,53 EUR tristosedemdeistšesťtisícdeväťstoštyri

AMAZON s.r.o., Madáchova 17, 943 60 Nána

Obec Búč

16. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

A2021/08

1 800,00 EUR

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

9. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Búč

Juliana Kerekesová

25. 1. 2021

Zmluva o dielo

23/2021

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Búč

20. 1. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR päťsto

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Búč

29. 12. 2020

Zmluva o dielo

22122020

14 952,00 EUR štrnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva

J.A.G.-TECH s.r.o., Ul. E.B. Lukáča 1364/29, 945 01 Komárno

Obec Búč

22. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

1136/2020

5 000,00 EUR päťtisíc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 226