Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

č.PHZ-OPK1-2019-003098

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

17. 2. 2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Búč

13. 2. 2020

Kúpna zmluvy

Kúpna zmluva

8 000,00 EUR osemtisíc

P.K.S. Agro farm, 318/318, 94635 Búč

Obec Búč

8. 1. 2020

Dodatok č. 1

1

500,00 EUR päťsto

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

10. 12. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

č. 1

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

5. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

3. 12. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

73/NR/2019

6,00 EUR šesťtisíc

Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra

Obec Búč

30. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

DCC spol. s r.o., 69, 946 35 Búč

Obec Búč

23. 10. 2019

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-NR-150-012/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

17. 10. 2019

Dohoda

19/14/010/21

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

15. 10. 2019

Zmluva

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Ing. Juliana Farkoasová - audítor, Námestie hrdinov 533/7, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

15. 10. 2019

Zmluva

Zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

11. 10. 2019

Dohoda

19/14/012/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

10. 7. 2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

Zmluva

94,72 EUR

Obec Moča

Obec Búč

3. 7. 2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-pedajná zmluva

19 000,00 EUR

Michal Urban

Obec Búč

3. 6. 2019

Zmluva o dielo

9/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

31. 5. 2019

Záložná zmluva

č. 400/82/2019

349 037,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Búč

29. 5. 2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

24. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0045-PRB/2019

144 570,00 EUR stoštyridsaťštyritisíc päťstosedemdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

3. 5. 2019

Zmluva

Zmluva

2 400,00 EUR dvetisíc štyristo

Consulting & Education Partners, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava

Obec Búč

2. 5. 2019

Zmluva

59067

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

22. 3. 2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

863,56 EUR osemstošesťdesiattri

TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno

Obec Búč

18. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

Dodatok

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

11. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T148

14 250,00 EUR strnásťtisíc dvestopäťdesiat

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 226