Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 7. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Búč

13. 7. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Búč

12. 7. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 578,00 EUR

Ing. Jozef Bruszi

Obec Búč

11. 6. 2018

Zmluva

58 055

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Búč

25. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Búč

25. 5. 2018

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 6

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

14. 5. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

211 200,00 EUR dvestojedenásťtisícdvesto

AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce

Obec Búč

2. 5. 2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva

Neuvedené

ELEKOS

Obec Búč

2. 5. 2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení

24,00 EUR dvadsaťštyri

ITAK s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno

Obec Búč

11. 4. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR tisíc

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obec Búč

10. 4. 2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

3. 4. 2018

Záložná zmluva

0117-PRB/2017/Z

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Búč

26. 3. 2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

Obec Búč

23. 3. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Obec Búč

23. 3. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

246 470,69 EUR

MJM STAV s.r.o.

Obec Búč

20. 3. 2018

Zmluva

Zmuva

Neuvedené

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

20. 3. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

19. 3. 2018

Kúpna zmluva

1603/2018

4 032,00 EUR štyritisíctridsaťdva

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Búč

7. 3. 2018

Zmluva o vynkulácii

Zmluva o vynkulácii

2 478,87 EUR

UniCredit Bank, a.s., Šancová 1/A, 810 00 Bratislava

Obec Búč

5. 3. 2018

Zmluva o dielo

7/2018

3 000,00 EUR

Ing. Peter Ágh, Hájová 15, 940 01 Nové Zámky

Obec Búč

22. 2. 2018

Dohoda

18/14/52A/18

300,12 EUR tristo€ 12centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

16. 2. 2018

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok

Neuvedené

innogy Slovensko, s.r.o.

Obec Búč

14. 2. 2018

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000093959

10,00 EUR desať

ZSVS, a.s., Thalyho 2, 945 01 Komárno

Obec Búč

13. 2. 2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 4

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Búč

13. 2. 2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

4 850,00 EUR štyritisíc osemstopäťdesiat

CONFIDENCE PARTNER s.r.o.

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 226