Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 3. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Obec Gbelce

Obec Búč

28. 2. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Obec Kravany nad Dunajom

Obec Búč

28. 2. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

12,50 EUR

Scheuden

Obec Búč

28. 2. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

Csáki Štefan

Obec Búč

27. 2. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o deilo

Dodatok č. 1

10,00 EUR

František Szalay

Obec Búč

25. 2. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

Zsolt Bóna

Obec Búč

25. 2. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

10,00 EUR

P.K.S. Agro farm, 318/318, 94635 Búč

Obec Búč

25. 2. 2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Dodatok č. 3

10,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Búč

8. 2. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva

10,00 EUR

DUFREX, s.r.o.

Obec Búč

31. 1. 2019

Dohoda

19/14/012/4

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

8. 1. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

416 961,93 EUR štyristošesťnásťtisícdeväťstošesťdesiatjeden

TONEX spol. s r.o.

Obec Búč

2. 1. 2019

Zmluva

č. ZNR 111120186

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Búč

28. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

I312041R57701

88 920,00 EUR osemdesiatosemtisíc deväťsto dvadsať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Búč

25. 10. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva

57 245,60 EUR

MARO, s.r.o.

Obec Búč

16. 10. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO, Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno

Obec Búč

15. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

PHZ-OPK1-2018-002236

29 000,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

12. 10. 2018

Dohoda

18/14/010/6

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Búč

8. 10. 2018

Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním

Zmluva

Neuvedené

REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokros 5, 946 39 Iža

Obec Búč

8. 10. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZDR-2018-A-03619-000

Neuvedené

Slovenské eletrárne

Obec Búč

3. 10. 2018

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/229

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Búči, Malá 138, 946 35 Búč

Obec Búč

28. 9. 2018

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Zmluva

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Búč

25. 9. 2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-152-015/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Búč

20. 8. 2018

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-pedajná zmluva

2 000,00 EUR dvetisíc

Kahler Ladislav Trans

Obec Búč

16. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva

37 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Búč

17. 7. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 800,00 EUR

Ing. Damar Horáková

Obec Búč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 226